Saradnja sa medijima

Pokušajte da održite kontakt sa medijima. Ukoliko smatrate da ne možete sami, odredite osobu koja će odgovarati na pozive medija i davati informacije i izjave u vaše ime. Mediji imaju kontiunirano interesovanje u slučajevima nestanka dece i maloletnih lica. Iskoristite taj prostor da se o nestaloj osobi piše svakog dana, da njegova/njena fotografija bude prisutna na što većem broju mesta. Ukoliko se u medijima pojavi informacija koja nije tačna i koja može da poremeti istragu, kontaktirajte uredništvo. Ne dozvolite da se napravi veća šteta od one koja je uzrokovana samim nestankom. Vodite evidenciju onoga što je objavljeno u medijima. U želji za senzacionalizmom, novinskim naslovima i neosnovanim pretpostavkama često se krše prava nestalih lica. Onda kada se pronađu, neke informacije o njima koje mogu biti netačne i neproverene, zauvek mogu ostati prisutne (najčešće na internetu), i pratiti ih dalje kroz život. Zamolite urednike internet portala da vam pruže prostor i da na vidnom mestu drže informaciju sa fotografijom nestale osobe kako bi čitaocima, do okončanja potrage, permanentno bila pred očima.