Obeležen Međunarodni dan nestalih lica

Dana 30.08. na Trgu Slobode u Novom Sadu, obeležen je Međunarodni dan nestalih lica, u skladu sa globalnom inicijativom koja ima za cilj da podigne svest o sve većem broju osoba širom sveta koje su nestale bez traga.

Međunarodni dan nestalih lica je prilika da se skrene pažnja na ozbiljnost problema nestanka, i da se podstakne razgovor o ovoj važnoj temi. Centar za nestalu i zlostavljanu decu je okupio građaneNovog Sada kako bi zajedno pružili podršku nestalima.

foto: Timea Kukla

Svi okupljeni su sa empatijom i pažnjom pisali poruke podrške, nade i ohrabrenja, a ovaj gest je simbolizovao saosećanje sa nestalim licima, ali i solidarnost sa porodicama nestalih lica.

Prema statistici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom 2022. godine u Srbiji je prijavljen nestanak 1801 punoletne osobe, od kojih je pronađeno 1620. Što znači da 181 porodica i dalje traga za svojim najdražima. Poređenja radi, tokom 2021. godine je nestalo više lica čak 2830, od kojih je pronađeno 2785.

Neki od najčešćih razloga koji mogu dovesti nestanka su mentalno zdravlje, najčešće depresija i anksioznost ili demencija.

Takođe, česti razlozi nestanaka su i konflikti unutar porodice, posebno nasilje nad ženama, nepovoljni životni uslovi, ekonomske poteškoće kao i problemi sa zakonom, ali i nevoljni nestanci popout trgovine ljudima. Važno je naglasiti da se iza svakog nestanka krije individualna priča i da je podrška porodici i istraživanje svake pojedinačne situacije od ključnog značaja.

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih je izuzetno važno kako bi podsetilo sve aktere društva da su nestala lica važna, da njihova sudbina treba da se istraži i da je neophodno kontinuirano raditi na podršci porodicama koje prolaze kroz ovu tešku situaciju, ne samo jedan dan u godini, nego svaki dan.

U nastavku pogledajte i video sa događaja!