SISTEM “PRONAĐI ME” U SRBIJI

SISTEM “PRONAĐI ME” U SRBIJI

Sistem za hitno obaveštavanje javnosti u slučajevima nestanka dece, u svetu poznat kao Amber Alert, u Srbiji je pod nazivom “Pronađi me” zvanično pušten u rad 25. oktobra 2023. godine. Sistem je simbolično pušten tokom osme konferencije „Bezbednost i odgovornost 2023. godine”, koju je organizovao Centar za nestalu i zlostavljanu decu. Hitno obaveštavanje podrazumeva slanje poruke o nestanku maloletnog lica sa svim relevantnim informacijama, i to prekidom TV i radio programa, slanjem „SMS“ poruke svim građanima preko njihovih mobilnih operatera, prikazima na ekranima na auto-putu, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama. U narednom periodu planirano je proširenje sistema uključivanjem društvenih mreža u sistem obaveštavanja.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na sednici održanoj 6. septembra 2023. godine, doneo je Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica, kojim je predviđeno da mediji moraju objaviti informaciju o nestanku maloletnog deteta i da ona ne sme da traje kraće od 20 sekundi. Informacija koja će biti emitovana ne sme ni u kom obliku i sadržini da se razlikuje od one koju je dostavilo nadležno ministarstvo.

Mediji su dužni da informaciju objavljuju narednih 48 časova, u prvih osam sati od prijave nestanka deteta na svakih pola sata, a posle toga na svakih sat vremena. Nakon isteka 48 časova, mediji nisu više dužni da objavljuju informaciju, a ako se dete pronađe pre ovog roka, u obavezi su da prekinu njeno emitovanje i o tome obaveste javnost.

Istovremeno sa prekidom objavljivanja obaveštenja o nestaloj maloletnoj osobi, a u cilju zaštite podatka o ličnosti, mediji su dužni da bez odlaganja obrišu sve podatke iz obaveštenja o nestalom detetu.